First Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill (NSED) sa ika-labing-isa ng Marso, alas-dos nang hapon (March 11, 2021, 2PM).

Makiisa rin sa mga alternatibong aktibidad ng NSED bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng kahandaan sa gitna man ng pandemya. Inaanyayahan ang lahat na sumubaybay at maki-DUCK, COVER, and HOLD sa kani-kanilang tahanan at opisina. Tandaan laging #BidaAngHanda! Ang NSED sa pangunguna ng Office of Civil Defense ay pagsasanay na isinasagawa apat na beses sa isang taon upang palakasin ang kahandaan ng sambayanan sa lindol. #DisasterPreparedness #DavaoCityDRRMO